Laserbehandling med EVRL

Behandla med kall laser är smärtfritt och möjlighetrna är många.
Den är ett medicinskt godkänd och har FDA godkännande.
Ett FDA godkännande är mao ett bevis på att en produkt uppnår en god kvalitetsstandard.

 

Hur fungerar det?

Vi belyser området som ska behandlas med två sorters ljus, ett violett och ett rött ljus, där de samverkar
och kompletterar varandra.
Det violetta ljuset har visat sig kunna påverka kroppens nervsystem, dvs hjärna och ryggmärg, som styr muskler
och organ.
Vid en behandling är det initialt det violetta ljuset som stimulerar nervsystemet.
Därefter samverkar det violetta ljuset med det röda ljuset som tillsammans skapar förutsättningar för
en biokemisk process där en mängd ämnen tillverkas av kroppen som sedan kan användas för läkning
och optimering. Så som väteperoxid, kväveoxid och ATP (Adenosintrifosfat)

Arbetar på cellnivå

Genom att tillföra en korrekt dos av energi till cellens mitokondrier får kroppen hjälp att läka
och återhämta sig.
EVRL aktiverar kroppens naturliga processer i mån av resurser.
Till följd av detta kan olika typer av smärta och inflammationer reduceras.

Här är en liten film som beskriver det hela på svenska.
Ljus som medicin.